تحقیق آلودگی صوتی

تحقیقات نشان می‌دهد که از دست دادن شنوایی با سن افراد در جوامع صنعتی دیده می‌شود.صدا‌های شدید کوتاه مدت در انسان باعث ناشنوایی موقت می‌شود.
اطلاعات اولیه
اثرات آلودگی صوتی
بیماری رینا Rahnauld
نتایج حاصل از آزمایشات روی حیوانات
تاثیر صدا به چه عواملی بستگی دارد؟
روشهای جلوگیری از آلودگی‌های صوتی
شدت صوت
تعداد صفحه 6 …

فایل ها مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.