تحقیق فمینیسم

با توجه به گستردگي و تفاوت در جنبش فيمينيسم اينكه فردي خود را فيمينيست بنامد معناي مختلفي، همراه دارد. ولي واقعاً فيمينيسم يعني چه و فيمينيست كيست؟ اين سؤالي است كه بسياري از افراد به دنبال آن هستند.
مقدمه
فيمينيسم ايراني، نظامي به جنسي سياسي- اجتماعي زنان در ايران
جنبش فيمينيسم مقاصد و انگيزه ها
رابطه ي اين جنبش با مذهب و باورهاي مذهبي چيست ؟
اين جنبش در كشورهاي جهان سوم چگونه است ؟
نشانه هاي نفوذ اين جنبش
حضور زن صعود يا سقوط
زن و مشكلات سياسي
تعداد صفحه 27 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.