تحقیق گاز طبيعي وشاخه هاي اصلي اين صنعت

گاز طبيعي عمدتا از متان CH4 تشکيل شدهاست ولي هيدروکربن هاي اتان ( C2H6) ، (پروپان ( C3 (H8) و حتي بوتان (C4H10) نيز مي توانند در گاز طبيعي وجودداشته باشند . گاز طبيعي همچنين شامل هيدروژن ، نيتروژن ، کربن ديوکسيد وهليم به مقدار کم است
گاز طبيعي
گيري گاز طبيعي
واحد
اندازه
چگالي نسبي گاز طبيعي
روشهاي زمين شناسي
توليد
تکميل چاه :
پالايش گاز :
تاريخچه پيدايش گاز
گاز طبيعي در ايران
سيستم توزيع گاز
مزاياي تکنولوژي پلي اتيلن
مشخصات فني لوله‌هاي پلي‌اتيلن
مراحل اجرايي جوش لب به لب
نحوه نصب شير و ساخت حوضچه
اتصالات رابط (TRANSITION FITTINGS)
نحوه استفاده از اتصالات رابط
آزمايشات نهايي و راه اندازي
شرايط خاك زمين
خصوصيات رزين‌هاي پلي‌اتيلن «لوله گاز» :
اثر گرما روي خصوصيات مكانيكي :
نفوذ‌پذيري PERMEABILITY :
تعداد صفحه 90 …

فایل ها مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.