مشخصات نفت

نفت خام به جهت وجود ترکیبات گوگرد بوی نامطلوبی دارد. بخش اعظم نفت خام از هیدراتهای کربن تشکیل شده و مقدار کمی عناصر دیگر نیز به آن مخلوط می‌گردد، که این عناصر در زیر با درصدشان نشان داده شده‌اند.
مشخصات نفت
جدول ازسلی (1985)
خواص فیزیکی نفت خام
ترکیبات مولکولی نفت خام
گروههای تشکیل دهنده نفت خام
سنجش وزن مخصوص نفت خام
وزن مخصوص نفت خام
تاثیر درجه حرارت بر وزن مخصوص نفت خام
انواع مختلف نفت برحسب A.P.I
ضریب انبساط نفت خام
ارزش حرارتی و گرمایی ویژه نفت خام
نقطه اشتعال نفت
نقطه سفت شدن نفت خام
پالایش نفت خام
منوساکاریدها
الیگوساکاریدها
گلیکوژن
سلولز
تعداد صفحه 6 …

فایل ها مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.