پایان نامه رشته جامعه شناسی مطالعات جمعيت منطقه 12 تهران

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی مطالعات جمعيت منطقه 12 تهران با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 132 الف) کل منطقه منطقه 12 با حدود 1357 هکتار وسعت ، در مرکز تاريخي شهر تهران ، در سال 1357 داراي جمعيتي معادل 189625 نفر بوده است . علي رغم برخورداري از ويژگي هايي چون قدمت و ارزش تاريخي ، واقع شدن در مرکزثقل ارتباطات درون شهري و در برگرفتن قلب تجارت شهر يعني بازار قديم تهران ، تحولات جمعيتي آن هماهنگ با تحولات شهر تهران و کشور نبوده است…. . تحولات بعد خانواده و ساختار سني – جنسي الف) بعد خانوار در منطقه 12 تهران ، در سال 1359 ، 79953 خانوار زندگي مي کرده اند و ميانگين بعد خانوار در اين مقطع برابر با 77/3 بوده است . علي رغم کاهش جمعيت منطقه و کاهش شمار خانوار در مقطع 1365 به 57931 خانوار بعد خانوار در اين سال به 98/3 افزايش يافته است . اين در حالي است که ميانگين بعد خانوار در کل کشور در فاصله 1355 تا 1365 از 5 به 1/5 و در نقاط روستايي از 2/5 به 4/5 افزايش يافته ، اما در منطقه شهري اين شاخص تغييري نکرده و برابر با 8/4 بوده است . به اين ترتيب افزا …

فایل ها مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.