پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی)

پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی) فهرست مطالبلیست تصاویر چلیست جداول ح١ حسابان کسری ١١.١ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٢.١ تاریخچه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٣.١ تعاریف و قضایای مقدماتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣۴.١ معرفی برخی توابع خاص حسابان کسری . . . . . . . . . . . . ۵١.۴.١ تابع-گاما . . . . . . . … دریافت فایل …

فایل ها مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.