چاه های استثنایی

در گذشته مقدار قابل توجهی نفت از تعداد انگشت شماری چاه به دست آمده است که در نوع خود بی‌نظیر بوده‌اند، امروزه در صنایع نفت تلاش فراوانی برای کنترل اینگونه چاهها و حفظ سلامت مخزن به عمل می‌آید.
چاههای استثنایی
چاه عمیق
عمیقترین چاه اکتشافی حفر شده
عمر چاهها و مخازن
انواع چاههای نفت
مشخصه‌های بحرانی نفت کوره
مهمترین نفت‌های کوره تقطیری
انواع نفتگیرهای تاقدیسی یا چین خورده
تعداد صفحه 7 …

فایل ها مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.