کودک آزاری و عوامل موثر بر آن در منطقه جنوب شهر تهران

کودک آزاری و عوامل موثر بر آن در منطقه جنوب شهر تهران  در اين نوشتار كوشش شده است عوامل مؤثر بر كودك آزاري را شناسايي و به پرسش هاي زير پاسخ دهد. 1-پژوهش انجام شده به اين سؤال مهم كه عوامل مؤثر بر كودك ازاري كدام اند ؟ چه پاسخ هايي داده است ؟ -2-پيامد هاي كودك آزاري و تاثيري كه در اين كودكان باقي مي گذارد كدام است ؟ 3-پيشنهاد ها و راهكارهاي ذكر شده در اين پژوهش به ترتيب اهميت و كاربردي بودن آن كدام است . روش :در اين مطالعه 143 كودك كه از مراج … دریافت فایل …

فایل ها مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.