بایگانی برچسب: آمار و روش تحقیق

پاورپونت آمار و روش تحقیق-همبستگي و رگرسیون- حسابداری

صفحات : 24 رشته : حسابداری مقطع : کارشناسی ارشد فرمت :pptx   وقتی شما صفت‌های متعددی از یک جمعیت را مطالعه می‌کنید ممکن است بخواهید بدانید بین این صفت‌ها رابطه‌ای وجود دارد یا خیر؟ مثلاً می‌دانیم بطور معمول بین قد و وزن افراد در یک جامعه رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی اشخاص بلند قد وزن بیشتری نسبت به افراد کوتاه قد دارند. در چنین حالتی می‌گویند بین قد و وزن همبستگی وجود دارد. بر حسب اينكه متغيرها كمي يا كيفي باشند، انواع متفاوتي از همبستگي‌ها وجود دارند كه در ادامه به بعضي از آنها اشاره خواهيم كرد. بررسي فرايند همبستگي را با مراحل زير پي مي گيريم:   1- برآورد ميزان همبستگي بين دو متغير به كمك نمونه 2- فاصله اطمينان براي پارامتر همبستگي در جامعه 3- آزمون همبستگي متغيرهاي كمي پيرسن 4- تعيين معادله همبستگي (خط رگرسيون) 4- آزمون همبستگي كي دو براي متغيرهاي كيفي تمرین 1- اگر همبستگي بين دو متغير كامل باشد مي توان گفت يكي از آنها معلول ديگري است؟ چرا؟ (متن درس) 2- در آزمون ضريب همبستگي فرض صفر بر چه اساسي مطرح شده است؟ (متن …