بایگانی برچسب: ارتباط

پروژه بررسی تفاوت ارتباط بین مدیریت یادگیری و آموزش. doc

            نوع فایل: word قابل ویرایش 80 صفحه   چکیده: مدیریت و شاخه های گوناگون آن همچون شبکه ای گسترده شالوده ی سازمان های جوامع امروزی را تشکیل می دهند. آینده ی انسان در عرصه های مختلف حیات اجتماعی نیز در گرو مدیریت صحیح و کارآمد قرار دارد. مدیر در عین حال که گرداننده و هدایت کننده ی سازمان ها به سوی اهداف است، خود نیز نیازمند تکامل کیفی و هدایت است. بدین جهت امر توسعه ی مدیریت به مثابه ی بخشی پویا و سازنده و به عنوان جزئی مهم از نیروی انسانی سازمان از اهمیت راهبردی برخوردار است. خود بالندگی شیوه ی جدیدی در توسعه ی مدیریت است که توسط پدلر و همکاران (1986) با هدف درگیر ساختن مدیران در جریان توسعه ی مهارت های مدیریتی خود طراحی شد. هدف از این تحقیق بررسی نیاز مدیران مدارس به مهارت های خود بالندگی است که شامل مهارت می باشد. این مهارت ها در سه دسته ی کلی (دانش و اطلاعات اساسی مدیریت، مهارت های ویژه مدیریت و مهارت های فراکیفی) خلاصه شده اند. برای نیل به این هدف از شنامه ی پدلر و همکاران استفاده شد و با فرهنگ کشور منطق و اعتبارسنجی گردید 0با 94 در …

تحقیق در مورد ارتباط بين خواست‌ها و نيازها با امكانات و مقررات

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )   تعداد صفحه69   كليات ارتباط بين خواست‌ها و نيازها با امكانات و مقررات: هر سازماني براي تنظيم و كنترل امور اقتصادي در كشورهاي جهان، مختلف است. به نحوي كه مسائلي در هندوستان، روسيه يا كشورهاي اروپايي و امريكاي شمالي، به ظاهر متفاوت به نظر مي‌رسد، معذالك شكي نيست كه بسياري از مسائل در كشورها با هم ارتباط و همبستگي دارد. مطالعه در مباني نيازها و انگيزه‌هاي انسان سابقه‌اي بس طولاني دارد. بيش از 200 سال قبل، فلاسفه يونان اين نظريه را مطرح كردند كه انسان به دنبال كسب راحتي و خوشي و پرهيز از سختي و درد و رنج است. تا اوائل قرن هشتم ميلادي، تقريباً اين نظريه كه انسان آگاهانه به دنبال به حداكثر رساندن خوشي‌ها و رفاه و به حداقل رساندن درد و رنج است، مورد قبول دانشمندان مغرب زمين قرار داشت و به نظريه‌هاي عرفاني و معنوي مشرق‌زمين هم توجهي نشده بود. شناخت نيازهاي انسان از ديدگاه مذاهب مختلف كه بي‌ارزش معنوي انسان در كنار ارزش‌هاي مادي و دنيوي توجه قرار دا …

پاورپوینت درباره ارتباط و عليت

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 20 اسلاید             بخشی از اسلایدها :   ارتباط   Association           ارتباط یا رابطه را می توان بروز همزمان دو متغیر تعریف کرد که بیش از آنچه احتمالی باشد روی داده باشد. بعبارت دیگر زمانی گفته می شود که وقایع با یکدیگر رابطه دارند که  آن وقایع خیلی بیشتر از آنچه هر یک از آنها به صورت احتمالی بروز  می کنند با هم روی می دهند.       همبستگي  Correlation     نشانه درجه رابطه بین دو ویژگی است.  ضريب همبستگي از 1- تا 1+ تغيير مي كند.. – نمي توان همبستگي را براي توجيه عليت بكار برد. – همبستگي خطر را اندازه نمي گيرد. – عليت, همبستگي را نشان مي دهد ولي همبستگي, عليت را نشان نمي دهد. …

پروژه بررسی ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. doc

                نوع فایل: word قابل ویرایش 67 صفحه   چکیده: با توجه به تئوري هاي موجود در زمينه ارزش اوراق بهادار و اينكه قيمت اوراق بهادار برابر با ارزش فعلي جريان هاي نقدي آينده ( و آنچه مورد انتظار دارندگان اوراق بهادار است) مي باشد و براي آزمون محتوايي اطلاعاتي سود حسابداري اعلام شده از سوي شركت ها و بررسي ميزان توجه خريداران و فروشندگان سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران به سود حسابداري اقدام به انجام اين تحقيق شد. هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط و همبستگي بين تغيير در سود و تغيير قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سال هاي 83 – 80 مي باشد .جهت تحقق بخشيدن به هدف تحقيق ، اطلاعات لازم براي آزمون هاي فرض تحقيق با استفاده از نشريات و نرم افزار تدبير،صحرا ، كتابخانه بورس همچنين اطلاعات موجود در ساير بانك هاي اطلاعاتي جمع آوري گرديده و در نهايت44 شركت به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار اكسل Excel پردازش شده و پس از انجام محاسبات با روشهاي آماري مورد استفاده، مورد تجزيه و تحليل قرار گرف …

پروژه بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریان های نقدی بر بازده سهام. doc

                نوع فایل: word قابل ویرایش 70 صفحه   مقدمه: به دليل اهميت بسزاي جريانهاي نقدي درموقعيت هاي واحدهاي اقتصادي ضرورت آن براي ادامه بقاي آنهاپيش بيني جريانهاي نقدي به عنوان يكي از اجزا ءلاينفك برنامه ريزي مالي ،ازموضوعات مهمي است كه مورد توجه مديران خاص مديران واحدهاي اقتصادي قراردارداين امر ازچنين اهميتي برخورداراست كه جريانهاي نقدي واحدهاي اقتصادي را ميتوان به جريان گردش خون در بدن تشبيه كرد.همچنين صورت جريانهاي نقدي مورد استفاده گروههاي مختلف از جمله سرمايه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهاي دولتي مورد استفاده قرارمي گيردوازسوي ديگر سرمايه گذاران واعتباردهندگان براي اتخاذ تصميمات به صورت جريان نقدي علا قه مندهستند زيرا اغلب مدل هاي اوراق بهادار يا روشهاي ارزيابي وهمچنين تاثير آن بربازده سهاموواحدهاي اقتصادي مبتني برجريانهاي نقدي آتي است امروزه تجزيه وتحليل صورتهاي مالي وتجزيه وتحليل صورتهاي مالي وهمچنين صورتهاي مالي و.همچنين ترازنامه وسودوزيان نقش به سزايي در پيش بيني روند شركتهاي سهامي دربازار بورس سهام رادارد وميتواند نقش …

پروژه ارتباط بين ريسك سيستماتيك سهام عادي و نسبت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار. doc

                نوع فایل: word قابل ویرایش 155 صفحه   چکیده: اين تحقيق به مطالعه ارتباط بين ريسك سيستماتيك سهام عادي و نسبت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. مهمترين عواملي كه در تصميم گيري براي خريد سهام موثر است بازده و ريسك آن در مقايسه با ساير فرصت هاي سرمايه گذاري است. بنابراين در سرمايه گذاري ريسك و بازده نقش كليدي دارند. هدف از اندازه گيري ريسك، افزايش توانائي در اتخاذ تصميم بهتر است. ريسك پذيري را مي توان احتمال تحمل زيان تعريف كرد. معمولا ريسك امكان وقوع يك رويداد نامطلوب است. روش هاي مختلفي براي تجزيه و تحليل ريسك و بازده يك دارائي وجود دارد. براي بررسي رابطه نسبت هاي مالي با ريسک سيستماتيك با استفاده از فرمول كوكران 90 شركت به صورت تصادفي انتخاب شده و اطلاعات و داده هاي آماري از اسناد سازماني گردآوري و تحقيق با روش همبستگي و علي مقايسه اي و با هدف كاربردي مطالعه شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها و ازمون فرضيه از تحليل عاملي استفاده شده است كه 10 صورت مالي به 4 عامل كلي نسبت هاي نقدينگي، …

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت بازاریابی 2014 شکاف مهارت های بازاریابی دیجیتالی: توسعه مدل بازاریاب دیجیتال برای صنایع ارتباطات

  عنوان اصلی مقاله:   The digital marketing skills gap: Developing a Digital Marketer Modelfor the communication industriesJo   ترجمه فارسی عنوان:  شکاف مهارت های بازاریابی دیجیتالی: توسعه مدل بازاریاب دیجیتال برای صنایع ارتباطات   تعداد صفحات انگلیسی:  ۹ صفحه   کلید واژه ها: بازاریابی، ارتباط، رسانه های اجتماعی، دیجیتال، شکاف مهارت   …

پروژه آماده: بکارگیری امواج و سیگنالهای ماهواره ای در برقراری ارتباط با سکوهای دریایی (137 صفحه فایل ورد – Word)

                 مقدمه این فصل اختصاص به انتشار امواج ماوراء افق با استفاده ا لایه تروپوسفر در ارتفاعات چندین کیلومتری سطح زمین دارد. بطوریکه در فصول قبل بیان شد افق رادیویی یک فرستنده که آنتن آن در ارتفاع ht از سطح زمین قرار دارد با فرض آنکه از کلیه ارتفاعات مسیر صرفنظر و فقط انحنای سطح زمین مدنظر باشد از رابطه زیر تبعیت می نماید. که بعنوان مثال برای شرایط هوای استاندارد 33/1=K و ارتفاع 30 متری آنتن این فاصله به حدود 6/22 کیلومتر بالغ می گردد. برای آنکه بتوان امواج را مستقیماً و بدون نیاز به ایستگاههای واسط به فواصلی دورتر از افق رادیویی ارسال داشت از تکنیکهای خاص می بایست بهره گرفت که یکی از مهمترین آنها با کارآئی مناسب بهره گیری از ارتباطات تروپواسکاتر می باشد که در این فصل به توضیحاتی در خصوص آن پرداخته می شود……………… انتشار امواج ماوراء افق کلیات مقدمه روش های ارتباطات ماوراء افق ارتباطات HF و MF ترکش های شهابی تروپواسکاتر ماهواره ها جایگاه فعلی ارتباطات تروپواسکاتر مشخصات و کاربردهای اصلی مزایای سیستم های …

پایان نامه بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد

موضوع: بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد در مراجعه کنندگان به کلینیک فوق تخصصی ترک اعتیاد آتیه نو کرج (16 تا 45 سال مذکّر)   مقدمه: امروزه پدیده وابستگی دارویی یکی از معضلات بزرگ جوامع بشری است که توجه روانپزشکان، جامعه شناسان و حقوقدانان، روانشانسان و علمای تعلیم و تربیت را به خود اختصاص داده است این موضوع نشان می دهد که پدیده اعتیاد یا سوء مصرف مواد دارای ابعاد چندگانه است که در بروز و شیوع آن دخیلند، بنابراین در مبارزه با اعتیاد چنانچه یکی از عوامل مد نظر قرار گیرد و از سایر عوامل چشم پوشی شود فرض بر آنکه آن عامل تأثیر مثبتی نیز در جلوگیری از اعتیاد داشته باشد. عوامل دیگر تأثیر عامل مورد نظر را کاهش خواهند داد. یکی از عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم اعتیاد عامل فردی می باشد که نظر بسیاری از محققان را جلب کرده است و بر همین اساس تحقیقی که وایلتت  در سال 1962 انجام داد بر عامل فردی و ویژگیهای شخصی معطوف بود که نشان داد افراد معتاد در مقایسه با غیر معتاد نیمرخ روانی غیر عادی تری دارند. از طرفی جیر در سال 1990 به این نتیجه رسید که افرادی که اختلال روانپزشکی دا …

پایان نامه کارشناسی بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود واز طریق نمونه‎گیری در دسترس، 60نفر زن وشوهر (30زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47سوالی رضایت زناشویی Enrich وماتریسهای پیشرونده ریون بود.فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،در سطح اطمینان 99%دو فرضیه تحقیق یکی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی وهوش مردان ودیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،هردو در سطح اطمینان 99%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واین نتایج حاصل شد،بین رضایت زناشویی مردان وزنان وهمچنین بین هوش مردان وزنان تفاوت معناداری وجود ندارد. مقدمه پیامبر اکرم (ص) فرمودند:هیچ چیز نزد خدا محبوبتر از خانه ای که به ازدواج آباد شود نیست و هیچ چیز نزد خدا منفورتر از آشیانه‌ای که در اسلام بوسیله طلاق از هم بپاشد نیست(مشکینی، 1359 ، ص182). همسر‌گزینی، ازدواج، تشکیل خانواده، فرزند و تربیت او همه …

پروژه آماده: بررسی وظایف سردفتران اسناد رسمی در ارتباط با نحوه دریافت و پرداخت مال‌الاجاره و اماکن (45 صفحه فایل ورد – Word)

مقاله ارتباط اعتياد و بزهكاري

ويژگي هاي شخصيتي فرد معتاد موجب مي گردد كه وي نامزد خوبي براي اعتياد باشد . چنين افرادي معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، كژخلق ، از نظر عاطفي بي ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالي و خود شيفته اند . آنان همچنين طبعي بي قرار عصيانگر دارند و داراي احساس خصومت و فاقد رشد اجتماعي اند . به گزارش راجي و همكاران ، احساس اضطراب و گرايش هاي افسردگي ، حساسيت هاي عاطفي ، بيزاري ، احساس بي كفايتي و و تنهايي در معتادان ديده مي شود كه تمايلات روان نژندي و ضد اجتماعي را درآنان مشخص مي سازد . فرجاد در كتاب جامعه شناسي انحرافات و مسائل اجتماعي چنين اظهار مي دارد : معتاد كسي است كه عادت به مصرف دارو دارد و در نتيجه ي مصرف كه نياز جسمي و رواني اوست اخلاق عمومي ، سلامت و رفاه خود ، خانواده و اجتماعش را به خطر مي اندازد . اغلب معتادين ناگزيرند زندگي خود را از راه هاي نادرست چون دزدي ، تجاوز ، آدم كشي ، فحشاء و فروش مواد مخدّر تأمين كنند و اين خود به افزايش كج روي و انحرافات اجتماعي در هر جامعه كمك مي كند و چون قيمت مواد مخدر بي نهايت گران است ، افراد معتاد ، اغلب ناگزيرند كه با انجام فعاليت هاي غير قانوني و نامشرو …

بررسي رابطه ميان هوش تجاري و هوش رقابتي در اثربخشي فرايند نوآوري

مقاله با عنوان بررسي رابطه ميان هوش تجاري و هوش رقابتي در اثربخشي فرايند نوآوري که در اولين كنفرانس بين المللي مديريت، نوآوري و كارآفريني ارائه شده آماده دانلود مي باشد. محل برگزاري:شیراز سال برگزاري:1389 تعداد صفحه:12 محتويات فايل: فايل زيپ حاوي يک pdf نويسند‌گان: [ رضا صالح زاده ] – دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي دانشگاه اصفهان [ محمد رضا عطارپور ] – دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي دانشگاه اصفهان [ علي شائمي برزكي ] – استاديار گروه مديريت دانشگاه اصفهان چکيده يكي از اصول ايجاد يك محيط نوآورانه، شناخت بازار و آگاهي از محدوده وسيع فرصت هاي ممكن و همچنين آگاهي از نقاط قوت و ضعف داخلي سازمان مي باشد. هوش تجاري و هوش رقابتي با قابليت هاي فراواني كه دارند، اطلاعات زيادي در اين زمينه ها براي سازمان فراهم مي كنند. از طرفي رقابت پذيري يك سازمان عامل ديگري است كه در ايجاد يك محيط نوآورانه نقش مهمي ايفا مي كند، در واقع مي توان بيان نمود كه نوآور بودن يك سازمان بدون رقابت پذيري آن بي معناست. با توجه به اين مطالب، در اين مقاله رابطه ميان هوش تجاري و هوش رقابتي در اثرب …

مقاله پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم

بشريت در طول تاريخ زندگي خود بر اين سياره ادوار مختلف و متفاوتي را پشت سر گذارده است و همواره در گمان خود رو به سوي فردايي بهتر داشته است که شايد اين روند، ريشه ي در گرايش کمال گراي انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت براي ترقي و تعالي جسم و جان و دنيا و عقباي خود کرده است. طبيعت ارزشمدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصاديق عيني اين ارزش ها در بسياري از عصرها برايش مشتبه شده است و موجب طريق در بيراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با پيشگيري اصول متجدد (Modernism) بشر راه ديگري نسبت به راه اسلاف خود در پيش گرفت که انقلابات عظيمي در اين راستا شکل گرفت (نظير انقلا بهاي فرهنگي ، علمي، صنعتي، اجتماعي و …) و بشر اين بار با چنگ زدن در دامان علم،‌ بر اين شد که مشکلاتش را به کمک اکسير علم رفع کند از اين رو اين دوره را ، دوره رواج علم گرايي (Scientism) مي توان ناميد. در زمان اوج و جواني اين جريانات بود که اگوست کنت فيلسوف پوزيتيوسيت فرانسوي ادوار زيستي بشر را به سه دسته ي اصلي تقسيم نمود: 1- دوره ي اسطوره   2- دوره ي مذهب    3- د …

مقاله ارتباط بين ريسك سيستماتيك سهام عادي و نسبت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

طبق نظريات هيات تدوين استانداردهاي حسابداري آمريكا هدف اصلي حسابداري اين است كه براي سرمايه گذاري و ديگر استفاده كنندگان اطلاعاتي سودمند ارائه نمايد تا آنها بتوانند بدان وسيله جريانهاي نقدي آتي را از نظر مبلغ، زمان دستيابي و عدم اطمينان پيش بيني و ارزيابي نمايند. به عبارت ديگر، هدف اصلي حسابداري و تهيه صورتهاي مالي، فراهم آوردن اطلاعات سودمند به منظور تسهيل در تصميم گيري است. يكي از ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري نيز سودمندي در پيش بيني است. معيار ارزش پيش بيني، ارتباط بين رويدادهاي اقتصادي مورد علاقه تصميم گيرنده و متغيرهاي پيش بيني كننده مي باشد. اگر اطلاعات حسابداري براي تصميم گيري سودمند باشد، بايد امكان پيش بيني بعضي از رويدادهايي كه به عنوان داده هاي ورودي مدل هاي تصميم­گيري استفاده مي شود، فراهم كند. مدل هاي تصميم گيري را مي توان از طريق تئوري­هاي توصيفي، واكنش سرمايه گذاران و بازار به اطلاعات حسابداري شناسايي كرد. تحقيقات نشان داده است كه سودهاي حسابداري منعكس كننده عواملي هستند كه قيمت هاي سهام را تحت تاثير قرار مي دهند به عبارت ديگر سودهاي حسابداري، اطلاعاتي را به …

مدیریت ارتباط با مشتریان( CRM)

اسلایدهای پیوست حاصل ارائه در سمینار مدیریت ارتباط با مشتریان است . …

مدل ايراني شده ارزيابي آمادگي براي پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي (ECRM) در شركت مخابرات ايران

مقاله با عنوان فوق که در اولين كنفرانس بين المللي مديريت، نوآوري و كارآفريني ارائه شده آماده دانلود مي باشد. محل برگزاري کنفرانس:شیراز سال برگزاري کنفرانس:1389 تعداد صفحات مقاله:13 محتويات فايل: فايل زيپ حاوي يک pdf   چکيده به دليل وجود ريسك وعدم اطمينان زياد پروژه هاي مديريت ارتباط با مشتري لازم است با انجام برنامه ريزي مناسب،اين ريسك را قبل از اجراي پروژه كاهش داد تا به بهترين شكل به مزاياي آن دست يافت. بدين منظور بايد باشناخت وضعيت موجود و مطلوب CRM، تعيين فاصله بين اين دو وضعيت و مسير دستيابي به وضعيت بهينه، سرمايه گذاري مناسبي انجام داد. لذا دراين تحقيق براي تعيين مدلي جامع كه بتواند دراين زمينه كارگشا باشد ابتدا، مهمترين عامل ها وشاخص ها ازمرور ادبيات و مدلهاي مختلف داخلي وخارجي اين حوزه استخراج گرديد و پس ازنظرسنجي درمورد شكل مدل اوليه از خبرگان و رفع اشكال آنها، اين عوامل طي پرسشنامه اي از 20 خبره CRM درايران نظرخواهي شد(به روش دلفي) تا در مورد استخراج اوليه، اطمينان حاصل شود. پس ازجمع آوري اطلاعات اين پرسشنامه و انجام تحليل هاي آماري توسط نرم افزار spss، ك …

مقاله بررسي ارتباط بين نيم رخ رواني و عود بيماري اعتياد

امروزه پديده وابستگي دارويي يكي از معضلات بزرگ جوامع بشري است كه توجه روانپزشكان، جامعه شناسان و حقوقدانان، روانشانسان و علماي تعليم و تربيت را به خود اختصاص داده است اين موضوع نشان مي دهد كه پديده اعتياد يا سوء مصرف مواد داراي ابعاد چندگانه است كه در بروز شيوع آن دخيلنه، ناجراين در مبارزه با اعتياد چنانچه يكي از عوامل مد نظر قرار گيرد و از ساير عوامل چشم پوشي شود فرض بر آنكه آن عامل تأثير مثبتي نيز در جلوگيري از اعتياد داشته باشد. عوامل ديگر تأثير عامل مورد نظر را كاهش خواهند داد. يكي از عوامل مؤثر در ايجاد و تداوم اعتياد عامل فردي مي باشد كه نظر بسياري از محققان را جلب كرده است و بر اين اساس تحقيقي كه وايلتت [1] در سال 1962 انجام داد بر عامل فردي و ويژگيهاي شخصي معطوف بود كه نشان داد افراد ستاد در مقايسه با غير معتاد نيمرخ رواني غير عادي تري دارند. از طرفي جير[2] در سال 1990 به اين نتيجه رسيد كه افرادي كه اختلال روانپزشكي دارند 7/2 مرتبه بيشتر از افراد فاقد اختلال سوء مصرف مواد را نشان مي دهند.           اين مقاله به صورت  ورد (docx ) مي باشد و تعداد …

مقاله ترسیم ارتباط خانواده با کودک

كودكي در عمق وجود همة ماست، و با چشمان اوست كه همگي روزي به اين عالم نگاه كرده ايم. با وجود اين آنچنان از آن دور افتاده ايم كه براي فهم نقاشي كودكان، نگاه كردن آن برايمان كافي نيست و بايد آنها را مورد مطالعه و بررسي دقيق قرار دهيم. نقاشي بيان كنندة احساسات و شخصيت كودكان است و باعث پرورش خلاقيت آنها مي شود و تعادل فكري و روحي به آنها مي دهد. از طرف ديگر تجزيه و تحليل اين نقاشي ها به والدين و مربيان امكان شناخت كودك و كمبودهاي احتمالي او را فراهم مي كند.(فراري 1382)   نقاشي كودكان نوعي گيرايي آني دارند، آنها ساده و جذاب و سرشار از زندگي و هويت اند اما با نگاهي دقيق تر غالباً مي توان در آنها جنبه هايي عجيب و حتي آشفته را مشاهده كرد. تحقيق در قلمرو نقاشي كودكان براي سالهاي متمادي پيشرفت چنداني نكرد، اما در سالهاي اخير، دو دگرگوني عمده باعث آغاز مجدد پژوهش در اين عرصه شده است اول ديدگاه طبيعي گرايانه جاي خود را به بررسي هاي تجربي داده است، دوم اهميت فرايند كشيدن تصوير كه در سالهاي اخير موفق به درك آن شده ايم.(گلين، آنجل1380)   در بين فعاليتهاي كودك، نقاشي فعاليتي است كه از تح …

مقاله ارتباط هوش وخلاقیت

تاریخ تمدن ثبت توانایی خلاقانه بشر است. با آنکه انسان توانسته است همواره از طریق قوای خلاق به بسیاری از ناشناخته ها دست یابد تا مدت ها برای شناختن این نیروی عظیم تلاش نمی کرد. شاهد این مدعا این است که تا سال 1950 خلاقیت کاملاً گمنام و تنها معدودی تحقیق درباره توانایی ذهنی و هوشی انجام شده است. برای مثال، فرانسیس گالتون (1985) برای اولین بار در کتاب نبوع ارثی خویش به بررسی توانایی هوش و نبوغ در انسان پرداخت و خانواده افراد برجسته را مطالعه کرد. ترمن در سال 1921 در مورد کودکان تیزهوش مطالعات روان سنجی انجام داد و اعلام داشت که تیزهوشان به طور کلی رشد تحقیقی و جسمی برتری دارد. کاترین کوکس نیز مطالعه ای درباره دوره کودکی نوابغ انجام داد و دریافت که بعضی از نوابغ زمان کودکی برچسب عقب مانده و کودن خورده بودند. از حدودد سال 1950 به بعد روانشناسان دریافتند که هوش با خلاقیت از یک مقوله نیست. اولین بار، گیلفورد در این زمینه طرح وسیعی اجرا کرد. او در سال 1950 در سخنرانی افتتاحیه، در مقام سرپرست طرح گفت: من به دقت موضوع خلاقیت را مورد بحث قرار داده ام، زیرا در طول چند دهه، روانشناسان از ورود به …

اختلالات غذا خوردن و ارتباط آن با وزن

تحقیق شده توسط : Jane Wardle و Paul Chadwick   ارزیابی مساله وزن در فرهنگ ما به خصوص در مورد بانوان از اهمیت زیادی برخوردار است . اگرچه افراد بسیار چاق و افرادی که دچار بی اشتهائی می باشند در دو زنجیره متفاوت وزنی قرار دارند اما هر دو گروه   چشم امید به لاغر شدن دارند . علاوه بر این دو اختلال در زمینه غذا خورد بیماری دیگری هم در این مورد به نام بیماری وسواس خوردن وجود دارد که فرد مبتلا با وجود اینکه اشتهای سیری ناپذری برای خوردن دارد ولی چون از بالا رفتن وزنش شدیدا می ترسد محدودیتهای زیادی را برای خود در خوردن قرار می دهد . چاقی ، بی اشتهائی و وسواس در خوردن همگی منجر به آسیب رسیدن به سلامت جسمی و روانی افراد می گردند . تحقیقات روانشناسانه ای که در زمینه این اختلالات صورت گرفت باعث یافتن شباهتها و تفاوتهائی در مورد این مسائل گردید . منفی بافی مدوام در هر سه گروه وجود دارد و همین منجر به محدودیت رژیم غذائی در این افراد می گردد . اغلب در این افراد خوردن و ورزش کردن دارای الگوهای نا هنجا ری می شوند همچنین اغتشاشاتی هم در مورد گرسنگی ، اشتها و سیری برایشان رخ می دهد …

پروژه پایان نامه ورد چگونگی آشنایی کودکان با وسایل ارتباط جمعی مدرن 50 صفحه

عروسک‌ها اولین وسایل ارتباط جمعی بشر بودند عروسک جزو قدیمی‌ترین دست سازه‌ها و همرازه‌های بشری بوده است و به عنوان نخستین خلاقیت‌های هنری و وسایل ارتباط جمعی و دست‌آوردهای ارتباطی بشر محسوب می‌شود . فرهنگ‌ها زمانی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند که پویایی و نو شدن خود را فعالانه دنبال کنند و عدم اتصال و ارتباط با تکنولوژی، دوران مدرن کهنگی را به ارمغان می‌آورد. اردشیر صالح پور در جشنواره کودک، نیایش و مهر،گفت:به طور کلی عروسک جزو قدیمی‌ترین دست سازه‌ها و همرازه‌های بشری بوده است. این انسان واره‌های کوچک در فرهنگ‌های مختلف گونه‌گونی‌های فراوانی داشته‌اند و به عنوان نخستین خلاقیت‌های هنری و وسایل ارتباط جمعی و دست‌آوردهای ارتباطی بشر محسوب می‌شوند .در زمان‌های بعدی به عنوان پیشگامان هنر تئاتر عروسکی مطرح شدند. این استاد دانشگاه با اشاره به نقش و حضور عروسک‌ها در تاریخ تفکر بشری، افزود:در ابتدا این عروسک‌ها بیشتر در مفاهیم فکری سهیم بودند اما رفته رفته، بشر، در کنار گرای …

دانلود مقاله آماده درباره سیستم های ارتباطی فرکانس رادیویی در معادن زیرزمینی با فرمت word-ورد 6 صفحه+مقاله زبان اصلی

دانلود مقاله آماده درباره سیستم های ارتباطی فرکانس رادیویی در معادن زیرزمینی با فرمت word-ورد 6 صفحه+مقاله زبان اصلی این مقاله در مورد تکنیک های ارتباطی فرکانس رادیویی مختلف به کار گرفته شده در معادن زیرزمینی هند است. معادن زیرزمینی، به عنوان محیط هایی با شرایط کاری سخت و خطرناک شناخته می شوند. بنابراین به سیستم های ارتباطی هوشمند معدن عریض برای عملکرد روان معدن و اطمینان از ایمنی بهتر نیاز است . سیستم های ارتباطی مناسب و قابل اعتماد فقط برای صرفه جویی درزمان نیست ؛ بلکه در فرست … دریافت فایل …

تجزیه و تحلیل علل تاخیر و عملکرد زمانی در پروژه های ساخت و ساز

ترجمه مقاله 9 صفحه ای چاپ شده در سال 2013 تحت عنوان Analysis of Causes of Delay and Time Performance in Construction Projects …

پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی (بارتون .جی)

این پرسشنامه شامل 18 ماده است که توسط بارتون، جی. ای در سال 1990 ابداع گردیده و دارای سه خرده مقیاس می‌باشد که 6 آیتم مربوط به مهارت کلامی، 6 آیتم مربوط به مهارت شنود و 6 آیتم مربوط به مهارت بازخورد می‌باشد. ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : 18 تعداد مولفه : 3 مولفه( مهارت کلامی، مهارت شنود و مهارت بازخورد) روایی و پایایی : دارد نحوه نمره گذاری : دارد منبع : دارد نوع فایل : word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 …

پایان نامه ارشد مدیریت دولتی – بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصي کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار – با فرمت word

  چكيده: اين تحقيق  با هدف بررسي ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال87-88 به انجام رسيد.نوع تحقيق با توجه به هدف، كاربردي و از نظر ماهيت وروش توصيفي مي باشدكه با استفاده از مطالعات ميداني به بررسي وضعيت موجود پرداخته است.جامعه آماري مورد نظر كليه كارمندان دانشگاه تربيت معلم سبزوار شامل 140نفر بوده، كه از اين تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه كرجسي و مورگان (1970)  تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه 15 سوالي (OCQ) موداي،پورتر و استيرز به همراه سوالات ويژگيهاي فردي و شخصي بوده است كه با ضريب آلفاي كرونباخ 0.764 پايايي آن اثبات و روايي آن نيز طبق نظر اساتيد فن مورد تاييد واقع شده است. در تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق از شيوه هاي توصيف آماري از قبيل: جداول توزيع فراواني،شاخصهاي مركزي و شاخصهاي پراكندگي و در بخش استنباطهاي آماري از روش آزمون t  براي نمونه هاي مستقل و روش ANOVA   ورگرسيون خطي ساده يك متغيره براي بررسي فرضيات تحقيق استفاده شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل …

مقاله آمارارتباط میان دروس تفهیمی وحفظی

  دانش آموزان معتقداند كساني كه در دروس تفهيمي موفق هستند در دروس حفظي نيز موفق خواهند بود در اين پروژه سوالي كه مورد بررسي قرار گرفت اين بود كه آيا ارتباطي بين دروس تفهيمي و دروس حفظي وجود دارد؟ جامعه آماري در اين پروژه تمام دانش آموزاني بودند كه با دروس تفهيمي و دروس حفظي سرو كار داشتند. نمونه آماري در اين پروژه،دانش آموزاني بودند كه از طريق اعداد تصادفي از بين دانش آموزان مدارس شهرستان قوچان انتخاب شدند.سپس با استفاده محاسبات آماري بر روي پرسشنامه اي كه توسط دانش آموزان پر شده بود اين پروژه انجام شد. نتيجه تحقيق نشان داد كه ارتباط محسوسي بين دروس حفظي و دروس تفهيمي وجود دارد.       اين مقاله به صورت  ورد (docx ) مي باشد و تعداد صفحات آن 39 صفحه  آماده پرينت مي باشد چيزي که اين مقالات را متمايز کرده است آماده پرينت بودن مقالات مي باشد تا خريدار از خريد خود راضي باشد مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید . …

دانلود پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

              فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات:77 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا مقدمه: متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات  و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است. در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است. بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است. یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد. در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگا …

مقاله نگاهي به نحوة ارتباط شهرداري قدس با مردم

شهرداري همانند دولت كوچكي است كه با تمام توان خود بايد مطابق قانون درآمد كسب و در چارچوب مقررات هزينه و به مردم خدمات ارائه نمايد . محلي كه ما در آن كار مي كنيم شهرداري قدس است . شهر قدس با جمعيتي بالغ بر سيصد هزار نفر سومين شهر استان تهران به شمار مي رود و حدود 2400 هكتار (240 كيلومتر) مساحت دارد و جزء شهرستان شهريار محسوب مي شود . موقعيت جغرافيايي آن عبارت است از : از شمال جادة مخصوص كرج – حوزه استحفاضي منطقه 9 شهرداري تهران – از غرب به كرج و انديشه از شرق به منطقه 21 شهرداري و از جنوب شرقي به محدودة شهرداري منطقه 18 و از جنوب به شهرستان شهريار محدود است . مردم شهر قدس اكثراً از قشر كم درآمد جامعه كارگر يا كارمند هستند و تعدادي ديگر كاسب مغازه دارند . بخش ديگري از شهر منطقه صنعتي است كه محل درآمدي براي شهرداري و فرصت شغلي را براي مردم منطقه بوجود آورده است . از لحاظ قوم و نژادي اكثريت مردم شهر قدس مهاجرند و از قوم هاي مختلف از جمله ترك ها ، شمالي ها ، لرها ، كردها و … را تشكيل مي دهند . در واقع از تمام نقاط ايران افرادي را مي توان در اين شهر پيدا كرد و همگي با هم تشكيل كلكسيوني ر …

مقاله روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را کسب میکند. اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشید.هرفردی،برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده تر؛مودبتر،صمیمی تر،بیریاتر،آزاد اندیش تر،صریح ترو عینی تر رفتار کند ، از ظرفیت بالایی برخوردار است . ارتباط سبب می شود که انسان دربارهء نیازها و شرایط محیط زندگی خودش ، اطلاعات لازم را بدست آورد. کنش های متقابل و هماهنگ با محیط نیز با تبادل اطلاعات ساده می شوند.ارتباط ،از طریق پیامهای خود،مجراهای نفوذ بر محیط را آماده می کند و متقابلاً از طریق پس خورد پیامها، اطلاعات مروط ه عکس العمل های محیط و نیاز های متغیر آن را به سیستم می رساند. اندیشمندانی چون ارسطو، گربنر هدف اصلی ارتباط را تاثیر گذاری بر مخاطبان معرفی می کند.[1] اصولاًمددکاران کسانی که با کودکان کار و خیابانی در ارتباط می باشنداز این موضوع شکایت می کنند که نمی توانندبا این کودکان ارتباط موثری برقرار کنند و اطمینان آنها را جلب کنندو کمک کنند تا از بحران ها جان سالم به در برند. ما بواسطه این پژوهش و به کمک مجموعه مستحکمی از دانش نظری ، الگوی مناس …