بایگانی برچسب: ایلات

پایان نامه رشته جامعه شناسی شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی  شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 178 مقدمه  همانطور كه مي دانيم يكي از راههاي برقراري ارتباط با جوامع و اقوام مختلف آشنايي دقيق با روحيات ، باورها، اعتقادات و ارزشهاي آن قوم و گروه از جمله عوامل مهم و تاثيرگذار مي باشد. به زبان ديگر اگر بخواهيم رابطه نزديكتري با تمامي افراد نه الزاما گروه و قومي خاص ايجاد كنيم بايد در گام نخست آن دسته را بخوبي بشناسيم.  زيرا از طريق شناخت و كسب اطلاعات و آگاهي خواهيم توانست نتایج ارزنده و مطلوب را به دست آوريم. اگر خواسته باشيم مثال عيني تري در اين زمينه بياوريم مي توانيد تصور كنيد كه مثلا زماني كه دولت خواسته باشد به عنوان مجري امكانات رفاهي و خدمات مناسب براي عشاير و ايلات (موضوع مورد بحث) ايجاد نمايد. مسلما در ابتدا بايد يكسري اطلاعات كلي و منسجم از تمامي عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي ، سياسي و غيره ایلات داشته باشد به همين منظور و براي شناخت بهتر و بيشتر ايلات و عشاير به عنوان يكي از اجتماعات قديمي و بزرگ جمعيت و واقعيت …

آداب ازدواج و شعر و موسیقی در شهرستان درگز

مراسم عروسي در درگز مانند ساير شهرهاي خراسان ، تا سال 1300 شمسي ، كه هنوز تحصيلات متوسطه وعاليه توسعه نيافته ودر محل وسيله تحصيل بيش از ابتداي فراهم نبود ، وپسرهاي خانواده ، پس از تحصيلات ابتداي ناگزير بودند دنبال كار پدر بروند وبه فعاليت بپردازند . رسم چنين بود كه پسران را در سنين پانزده تا هيجده سالگي داماد نمايند . سنت وتعصب خانواده ها در دامادي پسران خود اين بود ، كه حتماً دختر را از خانواده هاي قوم وخويش وايل وطايفه خود انتخاب نمايند ودختران خود را هم همينطور به پسرهاي قوم وخويش وطايفه خود بدهند كه متاسفانه اين ازدواج اجباري كه از ابتدا توأم با دلسردي وبي اعتنايي بود بعد از مدتي كوتاه بهم مي خورد ومنجر به طلاق مي گرديد يا مطابق معمول زمان دختر ديگري روي زن اولي براي پسر خود مي گرفتند ، به همين علت در آن موقع اكثر درگزيها داراي دو يا سه يا چهار زن عقدي در خانه بودند وبراي هر زن اطاق وزندگي عليحده اي فراهم مي ساختند ، ودر نتيجه زاد وولد در خانواده ها بين هشت تا دوازده وبيشتر فرزند دختر وپسر بود .   این فایل دارای 36 صفحه می باشد. …

حركتهاي تجزيه طلبانه پس ازانقلاب

ايران سرزميني پهناوري است. با سابقه تاريخي طولاني. در اين گستره خاكي اقوام متعدد در طول ساليان متمادي با هم زيسته اند. كشور ايران داراي تركيب شگفت انگيزي از آداب؛ رسوم، زبان و مذهب است. با وجود مجموعه اين تفاوت ها عنصر ايراني و ايران در طول تاريخ تداوم داشته. از طرف ديگر تاريخ ايران شاهد تلاشهايي است كه قصد جدايي و استقلال از پيكره ايران را دارد. از نظر اين پژوهش صرف وجود اقوام متعدد موجب حركت هاي جدايي طلبانه نيست يا به تعبير صحيح تر نفس وجود تفاوتهاي قومي تضمين كننده بسيج قومي نيست. با نگاهي هر چند گذرا به تاريخ ايران صحت اين مدعا ثابت مي شو. با انتقاد از پژوهش تك عاملي تاكيد اين تحقيق بر مجموعه علل داخلي و خارجي است و با بررسي تاريخي قصد شناخت اين عوامل را دارد. تا پيش از قرن 13 هجري. در ايران هيچ گونه جنبش قومي كه حاكي از سياسي شدن شكافهاي قومي و زباني باشد مشاهده نمي شود، تنها ظهور دولت مدرن و متمركز در اين سالها بود كه ايلات و عشاير را در قالب اقليت قومي و زباني رودروي دولت مركزي قرار داد. اين كشمكش دولت مركزي و سران ايلات و عشاير در سرتاسر حكومت رضاشاه به صورت پنهان و آشكار ادا …