بایگانی برچسب: تحلیل حساسیت

توسعه مدل ریاضی به منظور پیش بینی کارایی ماشین زیرکوب در روسازی راه آهن

• مقاله با عنوان: توسعه مدل ریاضی به منظور پیش بینی کارایی ماشین زیرکوب در روسازی راه آهن   • نویسندگان: رضا موید فر ، مصطفی شریفیان   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.       چکیــــده: وظیفه کلیه اجزاء خط فراهم نمودن سطحی مناسب و هموار برای حرکت وسایل نقلیه می باشد. با گذشت زمان و بهره برداری از خط، کیفیت آن پایین می آید. بنابراین بایستی خطوط راه آهن بطور منظم مورد بازرسی و کنترل قرار گرفته و در صورت لزوم معایب آن برطرف گردد. هزینه های تعمیر و نگهداری خط، بخش عمده ای از کل هزینه یک خط را شامل می شود. بنابراین بهینه نمودن هزینه های نگهداری خط از اهمیت ویژه ای در مهندسی راه آهن برخوردار است. در تحقیق حاضر سعی گردیده است تا براساس مدل ریاضی کالیبره شده با استفاده از روش برنامه ریزی ژنتیکی ارتباط منطقی مابین کارایی ماشین زیرکوب به عنوان متغیر وابسته و مشخصات فنی و عملکردی آن به عنوان متغیرهای مستقل توسعه یابد. شاخص های آماری و ارزیابی ن …

بررسی تاثیر بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد در سازه های پیوسته

• مقاله با عنوان: بررسی تاثیر بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد در سازه های پیوسته  • نویسندگان: میثم جوهری ، بهروز احمدی ندوشن  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد، ادغام تحلیل قابلیت اعتماد در مسائل بهینه سازی توپولوژی می‌باشد. به دلیل عدم قطعیت‌های ذاتی از قبیل بارگذاری خارجی، خواص مصالح و کیفیت ساخت، نمونه‌های اولیه و محصولات تولید شده ممکن است عملکردهای مورد نیاز ضروری را ارضا نکنند. روش‌های بهینه سازی توپولوژی قطعی نمی‌توانند این عدم قطعیت‌ها را به حساب بیاورند. اما در بهینه سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اعتماد، به منظورکم کردن امکان تنزل عملکرد در فرآیند تولید، هر کدام از این پارامترهای عدم قطعیت، به عنوان متغیر تصادفی انتخاب و قیود قابلیت اعتماد در یک فرمول بندی بهینه سازی اعمال می‌شود. در این مقاله، بهینه سازی توپولوژی بر اساس …

بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد در سازه های تحت اثر بار حرارتی

• مقاله با عنوان: بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد در سازه های تحت اثر بار حرارتی  • نویسندگان: میثم جوهری ، بهروز احمدی ندوشن  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: به دلیل عدم قطعیت‌های ذاتی از قبیل بارگذاری خارجی، خواص مصالح و کیفیت ساخت، نمونه‌های اولیه و محصولات تولید شده ممکن است عملکردهای مورد نیاز ضروری را ارضا نکنند. روش‌های بهینه سازی توپولوژی قطعی نمی‌توانند این عدم قطعیت‌ها را به حساب بیاورند؛ اما در بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد، به منظور کم کردن امکان تنزل عملکرد در فرآیند تولید، هر کدام از این پارامترهای عدم قطعیت، به عنوان متغیر تصادفی انتخاب و قیود قابلیت اعتماد در یک فرمول بندی بهینه سازی اعمال می‌شود. در این مقاله یک تیر دو سر گیردار تحت اختلاف دما در نظر گرفته می‌شود که ابتدا با استفاده از نرم افزار Ansys تحت تحلیل حرارتی قرار می‌گیرد و نتای …

دانلود پاورپوینت کاربرد نرم افزار لینگو در مهندسی صنایع

دانلود پاورپوینت کاربرد نرم افزار لینگو در مهندسی صنایع بصورت آماده و قابل ویرایش میباشد. بخش اول : معرفی نرم افزار     بخش دوم : آغاز کار با لینگو     بخش سوم : حل مسائل …

تعریف و پهنه بندي یک شاخص تلفیقی در محیط ساج بر اساس غلظت قابل جذب عناصر کم مصرف مس، روي، منگنز و آهن در خاك دشت بروجن-فرادنبه

تحلیل حساسیت پایداری مغارها

در این پروژه در ابتدا در مورد اهمیت مغار ها و تحلیل حساسیت با استفاده از روش هاای عددی و در انتها تجزیه و تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای موثر رابررسی شده است.  …