بایگانی برچسب: تیتانیا اعجازی در میان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد گرایش سرامیک (اثر افزودنی‌های همزمان Nb و V بر خواص ساختاری و نوری لایه نازک اکسید تیتانیم)

 این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 110 صفحه می باشد. این رساله توسط تیم ما تهیه شده و در هیچ سایتی یافت نمی شود.     در این تحقیق پوشش­های نانو ساختار TiO2 به همراه افزودنی­های همزمان V و Nb در پنج حالت مختلف در مقادیر متفاوت (15 و 10 و 5 درصد مولی Nb و 15 و 10 و 5 درصد مولی V ) از طریق روش سنتز سل – ژل با استفاده از کلرید نئوبیوم به عنوان پیش ماده­ی Nb ، متا آمونیوم­وانادات به عنوان پیش ماده وانادیم و تیتانیم تترا ایزوپروپکساید (TTIP) به عنوان پیش ماده تیتانیم بر روی زیرلایه شیشه­ای اعمال شد. (دمای کلسیناسیون برای نمونه­های دوپ همزمان در محدوده C ° 475 و 575 و 675 بودند.) برای بررسی و آنالیز لایه­های اعمال شده، آنالیز XRD برای ارزیابی فازهای کریستالی، دستگاه SEM و TEM برای بررسی ریزساختار و مورفولوژی، دستگاه EDX برای آنالیز عنصری سطح پوشش، UV–vis Spectroscopy برای بررسی خواص نوری و فتوکاتالیستی لایه­های اعمال شده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج XRD نشان می­دهد که اضافه کردن ناخالصی در …