بایگانی برچسب: درختان تصمیم گیری

بکارگیری تکنیک های خوشه بندی و الگوریتم ژنتیک در ساخت درختان تصمیم گیری برای طبقه بندی بهینه مشتریان بانک ها

بانک ها به منظور تعیین ریسک اعتباری و ارائه خدمات مالی به مشتریان خود نیازمند شتاسایی دقیق آنها هستند.مدل های اعتبار سنجی میتوانند در این زمینه به پشتیبانی از بانک ها بپردازند. درختان تصمیم گیری به عنوان یکی از تکنیک های داده کاوی کاربرد زیادی در اعتبار سنجی مشتریان بانک ها و اعطای تسهیلات اعتباری به آنها دارند. مسئله اصلی ….. …