بایگانی برچسب: رشته جامعه شناسی

پایان نامه رشته جامعه شناسی آسيب شناسي و جرم شناسي بزهكاري زنان و درمان آن

دانلود پایان نامه آماده دانلود  پایان نامه رشته جامعه شناسی آسيب شناسي و جرم شناسي بزهكاري زنان و درمان آن با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدا صفحات 104 مقدمه تدوين قواعد و قوانين حاكم بر زندگي جمعي و الزام افراد به رعايت اين قوانين از سوي نمايندگان و مجريان قانون، موضوعي است كه تاريخي به قدمت شكل‌گيري زندگي جمعي و گروهي انسان دارد. كنترل رفتارها مطابق با معياري و ملاك‌هاي مورد قبول ديگان از سوي مراجع مختلف خارجي، شيوه‌اي است كه با اندكي تأثير به كار برده مي‌شود. چرا كه اين روش‌ها تنها در صورتي كارآيي خواهد داشت كه رفتاري مخالف با قوانين حاكم بر جامعه رخ داده و امكان جلب و دستگيري فرد خاطي و مجازات او فراهم باشد. كنترل رفتارها از سوي مراجع خارجي با تشريفات مختلف و گاهي با تناقض قانوني همراه است. مجريان قوانين از آن جهت كه انسان‌اند ممكن است عمداً يا سهواً نماينده مناسبي از سوي قانون نبوده و خود اعمالي خلاف قانون مرتكب شوند. اصلاحات مكرر قوانين برحسب مقتضيات زمان، بيانگر امكان وجود نقايصي است كه انسان‌ها همواره در تلاش‌اند آنها را مرتفع نمايند …

پایان نامه رشته جامعه شناسی راههاي رسوخ مُدهاي غير متعارف بر جامعه

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی راههاي رسوخ مُدهاي غير متعارف  بر جامعه با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 106  « مقدمه »   جامعه خود به خود معنی و مفهوم ندارد . اصولاً جامعه مفهومی انتزاعی و ساخته تفکرات و ذهنی بشری است که در اثر اجتماع و جمع شدن عده ای از افراد و  اعضای خانواده در یک مجموعه و محله و اقلیم و مکان اطلاق می گردد و چون بشر از آغاز خلقت به صورت جمعی زندگی کرده و برای رفع نیازهای اولیه و برقراری نیازهای ارتباطی و نیز عاطفی و ترس از خطرات حیوانات درنده و رعد و برق و سیل و زلزله سعی در گردهم آیی و در کنار هم زیستن داشته اند . ( کاردان ، 1373)  هر امر اجتماعی و پدیده اجتماعی عبارت است ، هر موقعیت ، هر رابطه یا واقعیتی که به نحوی یکی از جنبه های حیات اجتماعی را توجیه کند.  ( محسنی منوچهر ، 1366 ) “16”  بنابراین اجتماعی بودن موجود انسان امری مسلم و علی حده ( علیحده ) است و رفع نیازهای انسانی بوسیله یکدیگر یک پدیده طبیعی و اجتناب ناپذیر است پس قلمرو انسان ها در گروه و روابط بین آنها در بستری از نیاز …

پایان نامه رشته جامعه شناسی تالار شهر و شوراي شهر

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی تالار شهر و شوراي شهر با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 117 جامعه مدنی چیست؟  جامعه مدني به مجموع سازمان‌ها و نهادهاي مدني و اجتماعي داوطلبانه که بنيان جامعه‌اي پويا را پي مي‌ريزند و از اين رو در تضاد با ساختار تحميلي دولت (فراي از نوع حکومت) هستند، اشاره مي‌کند. خاستگاه استفاده مدرن از اين اصطلاح به آدام فرگوسن برمي‌گردد.فرگوسن کسي است که توسعه «دولت تجاري» را به عنوان روشي براي تغيير فساد نظام فئودالي و تقويت آزادي فردي بيان کرده. در حالي‌که فرگوسن خط فاصلي بين دولت وجامعه مشخص نکرده‌است، هگل، فيلسوف آلماني، اين وجه تمايز را در «مباني فلسفه حقوق» توضيح داده‌است. در اين اثر ، جامعه مدني («burgerliche Gesellschaft» در آلماني) مرحله‌اي در روابط ديالکتيکي بين متضادهاي ملاحظه شده توسط هگل ، کلان-جامعه (دولت) و خرده-جامعه (خانواده) مي‌باشد. اگربخواهيم جامعتر سخن بگوييم بايد بگوييم که اين تعريف (مثل طرفداران خود هگل) به راست و چپ سياسي …

پایان نامه ارشد رشته جامعه شناسی بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری زنان 49-15 ساله منطقه 9 تهران

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه ارشد رشته جامعه شناسی بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری زنان  49-15 ساله منطقه 9 تهران با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 86 چكيده  در جهان امروز رشد شتابان جمعيت مايه اصلي نگراني هاي بشر در آينده را تشكيل مي دهد ، روند سرسام آور افزايش جمعيت از يك سوو محدوديت منابع از سوي ديگر دست اندكاران امر توسعه را با شگفتي و سر در گمي روبرو ساخته است به طوري كه در صورت نبود منابع لازم براي توسعه و يا عدم تجهيز آن ها در جهت رفع احتياجات بشر افزايش جمعيت به عنوان يكي از موانع اصلي توسعه عمل كرده و به طور مستقيم بر تقليل سطح برخورداري هاي اقتصادي و اجتماعي وارد خواهد شد. نظر به اهميت رابطه اي بين جمعيت و توسعه براي نيل به توسعه شناخت جمعيت و خصوصيات آن در هر منقطه ضروري مي نمايد . اين شناخت از طريق ارزيابي و تجزيه و تحليل پديده هاي مختلف جمعيتي « چون باروري ، مرگ و مير،‌مهاجرت ، ازدواج ، طلاق زمينه ي مناسب را براي برنامه ريزي هاي مختلف توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي مهيا مي سازد». در فاصله زمان …

پایان نامه ارشد رشته جامعه شناسی برآورد سطح و بررسي عوامل موثر بر مرگ ومير جمعيت روستايي شهرستان ساري

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه ارشد رشته جامعه شناسی برآورد سطح و بررسي عوامل موثر بر مرگ ومير جمعيت روستايي  شهرستان ساري با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 227 مقدمه :    یکی از دو پدیده ذاتی جمعیت ( در کنار ولادت ) مرگ و میر است . که برعکس ولادت در حرکت زمانی جمعیت نقش منفی و کاهنده دارد . هم چنین واقعه ای تجدیدناپذیر و دارای شمول عام که کلیه افراد جامعه را در بر می گیرد و هیچ موجودی را از این واقعه گریزی نیست . تنها تفاوتی که میان مرگ و میرهای مختلف می توان یافت نوع از دنیا رفتن ، علت مرگ و میر و طول عمر می باشد .  ولی انسان برای گریز از مرگ و میر و به تاخیر انداختن آن همواره در تلاش و تکاپو بوده است . مرگ و میر در مقایسه با سایر وقایع جمعیتی ، اولین موضوعی است که اذهان بشر را همواره به خود معطوف داشته است . ( شرایاک، 1975، 221 ) لذا تلاش برای کاهش مرگ و میر و اعمال تمهیداتی در راستای آن موضوعی است که مورد پذیرش تمام فرهنگ ها و ایدئولوژی ها قرار می گیرد و در این زمینه مقاومتی وجود ندارد . ( میرزایی،1375 ،16 ) . مرگ پدیده ای صرفاً زیستی نیست و ج …

پایان نامه رشته جامعه شناسی نظریه کارکرد گرایی و ارتباط آن با بی آر تی

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی نظریه کارکرد گرایی و ارتباط آن با بی آر تی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 77 مقدمه افزایش کمی و بهبود کیفی سفرهای شهری از عوامل و از پیش شرطهای اساسی رشد شهرهای مدرن بوده است.  بنابراین اقتصاد این شهرها و تداوم انها به عنوان موجودیتهای اقتصادی وجاذب سرمایه به صورت گسترده ای به کمیت و کیفیت شبکه های حمل و نقلی بستگی دارد .  در شهرهای مدرن مهمترین مسئله ایجاد بهترین رابطه ممکن میان بافتهای مسکونی انسانی و بافتهای کاری است .   منظور از بهترین ان است که اولا هزینه های حمل و نقلی به حداقل برسد ثانیا بتوان به بالاترین بهره وری در کار دست یافت که خود نیاز به کوتاه شدن مسیرهای حمل و نقلی و پرهیز از خستگی ناشی از انهاست .  هر روزه  با توجه به پیشرفت و توسعه شهری شاهد ظهور و بروز پدیده های مختلفی هستیم که همگی برمبنای دیدگاه راحتی انسان  پایه گذاری و راه اندازی می شوند.  در تهران شهری که در ان زندگی میکنیم نیز نمونه های بسیاری از این امکانات و پدیده ها را شاهدیم مواردی همچون: خطوط هوایی …

پایان نامه رشته جامعه شناسی مشخصات آموزش و پرورش در قرن 21

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی مشخصات آموزش و پرورش در قرن 21 با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 90 مقدمه جهاني شدن رويدادي تاريخي است كه از دهه 90 ميلادي به منزله ي پديده اي شگرف در غرب زاده شد. شعاع اثرگذاري اين پديده به همراهي فناوري اطلاعا و ارتباطات شتاب و گستره بيشتري مي يابد به گونه اي كه لايه هاي عميق تر انديشه، رفتار، نگرش ها و فرهنگ هاي ملل را تحت استيلاي خود قرار مي دهد ( فقیهی ، 1384 ).  فرآيند جهاني شدن به ويژه در قلمرو آموزش و پرورش به طور اجتناب ناپذيري متأثر از شرايطي است كه در ممالك پيشرفته جهان براي توسعه و استقرار نظام آموزش نوي خود در جهت پاسخگويي به احتياجات و حوائج    منطقه اي كلي و به گونه اي فراگير در سطح جامعه جهاني مهيا كرده اند. بدون توجه به چنين واقعيتي درك چگونگي منشاء و سرآغاز و سرانجام تكوين فرايند جهاني شدن آموزش و پرورش ميسر نيست ( آقازاده، 1383 ) .    رویکردهای آموزش و پرورش بدون ترديد در آستانه قرن بيست و يکم نظام آموزش و پرورش با مشکلات متعدد و اضطراب بسياري بويژه در ارتباط با جامع …

پایان نامه رشته جامعه شناسی شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی  شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 178 مقدمه  همانطور كه مي دانيم يكي از راههاي برقراري ارتباط با جوامع و اقوام مختلف آشنايي دقيق با روحيات ، باورها، اعتقادات و ارزشهاي آن قوم و گروه از جمله عوامل مهم و تاثيرگذار مي باشد. به زبان ديگر اگر بخواهيم رابطه نزديكتري با تمامي افراد نه الزاما گروه و قومي خاص ايجاد كنيم بايد در گام نخست آن دسته را بخوبي بشناسيم.  زيرا از طريق شناخت و كسب اطلاعات و آگاهي خواهيم توانست نتایج ارزنده و مطلوب را به دست آوريم. اگر خواسته باشيم مثال عيني تري در اين زمينه بياوريم مي توانيد تصور كنيد كه مثلا زماني كه دولت خواسته باشد به عنوان مجري امكانات رفاهي و خدمات مناسب براي عشاير و ايلات (موضوع مورد بحث) ايجاد نمايد. مسلما در ابتدا بايد يكسري اطلاعات كلي و منسجم از تمامي عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي ، سياسي و غيره ایلات داشته باشد به همين منظور و براي شناخت بهتر و بيشتر ايلات و عشاير به عنوان يكي از اجتماعات قديمي و بزرگ جمعيت و واقعيت …

پایان نامه رشته جامعه شناسی مطالعات جمعيت منطقه 12 تهران

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی مطالعات جمعيت منطقه 12 تهران با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 132 الف) کل منطقه منطقه 12 با حدود 1357 هکتار وسعت ، در مرکز تاريخي شهر تهران ، در سال 1357 داراي جمعيتي معادل 189625 نفر بوده است . علي رغم برخورداري از ويژگي هايي چون قدمت و ارزش تاريخي ، واقع شدن در مرکزثقل ارتباطات درون شهري و در برگرفتن قلب تجارت شهر يعني بازار قديم تهران ، تحولات جمعيتي آن هماهنگ با تحولات شهر تهران و کشور نبوده است…. . تحولات بعد خانواده و ساختار سني – جنسي الف) بعد خانوار در منطقه 12 تهران ، در سال 1359 ، 79953 خانوار زندگي مي کرده اند و ميانگين بعد خانوار در اين مقطع برابر با 77/3 بوده است . علي رغم کاهش جمعيت منطقه و کاهش شمار خانوار در مقطع 1365 به 57931 خانوار بعد خانوار در اين سال به 98/3 افزايش يافته است . اين در حالي است که ميانگين بعد خانوار در کل کشور در فاصله 1355 تا 1365 از 5 به 1/5 و در نقاط روستايي از 2/5 به 4/5 افزايش يافته ، اما در منطقه شهري اين شاخص تغييري نکرده و برابر با 8/4 بوده است . به اين ترتيب افزا …

پایان نامه رشته جامعه شناسی بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی  بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 145 – بیان مسئله   بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی از دیدگاه اجتماعی در این تحقیق به بررسی ازدواج شاهان قاجاری و دلایل نوع ازدواج و تعدد زوجات و همینطور تأثیر این ازدواج¬ها بر زندگی مردم و همینطور ازدواج در قشرهای مختلف مردم در دوره قاجاریه و همینطور تغییر و تحول ازدواج در عصر پهلوی و اصلاحاتی که شاهان دوره پهلوی در این زمینه ازدواج انجام داده¬اند. در دوره کنونی عواملی که سبب تغییرات در شکل و نوع و سن ازدواج می¬شود بررسی می¬گردد.     اهمیت و ضرورت مسئله: در این مورد ما می¬فهمیم که هدف مردم در سه دوره مختلف در زمینه ازدواج چیست و به جنبه¬های فرهنگی- اقتصادی- جغرافیایی- سیاسی-اجتماعی در ازدواج دست می¬یابیم وهمچنین به ریشه¬یابی نوع ازدواج¬ها می¬پردازیم و عوامل مختلفی نیز که سبب تحولات در ازدواج شده است را بررسی می¬کنیم.   & …

پایان نامه رشته جامعه شناسی بررسی شیوه گفتمان نقدوانتقاددرمان گروههای سیاسی،اجتماعی نظام اجتماعی ایران

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی بررسی شیوه گفتمان نقدوانتقاددرمان گروههای سیاسی،اجتماعی نظام اجتماعی ایران با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 160 مقدمه :  گفتمان نقد و انتقاد زبان و بيان نظارت اجتماعي بر رفتارهاي سياسي اجتماعي يك جامعه است و به عبارت ديگر نقد و انتقاد موتور حركتي هر جامعه از ساختارهاي سنتي به صنعتي است. اما مسئله كه ذهن انسان را مشغول مي كند چراي بد ، عملكردن نقد و انتقاد در جامعه ايران است و مشكلاتي كه از اين عملكردهاي نابجا ، گريبان گير جامعه ايران شده است. براي پي بردن به اين مسئله مهم اولين فرضيه كه به ذهن آدمي مي رسد اين است كه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سياسي اجتماعي ايران نابجا استفاده مي شود براي اينكه فرضيه قبول يا رد شود بعد از طرح مسئله ، تحديد موضوع شد و پس از تعريف مفاهيم و اصطلاحات ، سراغ مباني نظري مي رويم. در فصل مباني نظري ابتدا نقد و انتقاد را از قالبهاي كليشه خارج كرديم و بر مبناي ضماير فاعلي ادبيات فارسي تعريف كرديم و سپس روابط سياسي اجتماعي بر مبناي ضماير فاعلي ادبيات فارسي بر اساس اصل راهها و اهداف مرتني تبيي …

پایان نامه رشته جامعه شناسی بررسی پوشاك سنتي ايران

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی  بررسی پوشاك سنتي ايران با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات88 بيان موضوع:  مردم شناسي فرهنگي، زمينه هاي پژوهشي گسترده اي براي شناختن و شناساندن فرهنگ ايران زمين دارد. پژوهش دربارة فرهنگ پوشاك و دگرگوني هاي آن در طول زمان خود گسترة عظيمي از مردم‌شناختي را دربردارد كه منجر به آگاهي بر مجموعه اي از دانستني ها و نگرش هاي قومي، ملي، ديني و مذهبي مي گردد.  آشكارترين نشانة فرهنگي و شاخص ترين مظهر و سمبل ملي ـ قومي، «پوشاك» است. پوشاك يكي از نيازهاي اساسي مادي انسان است كه براي تطبيق با محيط طبيعي و اجتماعي كه از آغاز پيدايش بشر تاكنون بر اساس شرايط مختلف اقليمي و اجتماعي و اقتصادي به وجود آمده دچار تغيير و تحول شده است و كاركردهاي مختلف و عناصر فرهنگي مرتبط با آن در قالب فرهنگ مادي بررسي و مطالعه مي شود.  پوشاك هر ملت و قوم، به عنوان پديده فرهنگي حاصل از تمدن، در اصل مشخص كنندة شخصيت و هويت فرهنگي آن قوم و ملت و نشانه اي از پاي بندي و اعتقاد آنان به آداب و رسوم و ديگر شاخص هاي فرهنگي و هم چني …

پایان نامه رشته جامعه شناسی بررسی و تحليل محتواي مقالات سياسي دو روزنامه کيهان و سلام

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی بررسی و تحليل محتواي مقالات سياسي دو روزنامه کيهان و سلام با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات  226 پيشگفتار به همراه گسترش وسايل ارتباط جمعي و گسترش سوادآموزي، نيروي تازه‌اي پاي به صحنه گذاشته است كه بدان افکار عمومي مي گويند. اين نيروي تازه که تجلي اراده و خواست مردم است، در تمام جهان به ويژه در کشورهاي داراي نظامهاي پارلماني و مردمي نقش مهمي در شکل دادن به حوادث و رخدادهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، دارد و کمترل دولتي است که بتواند از راي سرپيچي کند و يا آن را به حساب نياورد، اين واقعيتي است که همراه با تحولات عظيمي که در جوامع بشري از جهت ارتباطي و تکنولوژيک، اقتصادي، اجتماعي و سياسي در قرن بيستم رخ داده است. افکار عمومي مي تواند بر رفتار فردي، گروهي وسياست دولت تاثير بگذارد. بنابراين نقش افکار عمومي در عرصه هاي مختلف (علمي) پذيرفته شده است. دانشمندان علوم سياسي و تاريخ نويسان بيشتر به آن بخش از افکار عمومي علاقمند بوده اند که در زندگي سياسي نقشي را ايفا کرده و يا مي کند، براين مبنا آنها اساسا به افکار عمومي به …

پایان نامه رشته جامعه شناسی بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 147 چکیده: موضوع این پایان نامه بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران است که هدف از آن بررسی و پیداکرن راه حلی برای کاهش این پدیده در شهر تهران و ارائه راه حلی برای آن می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شهروندان تهرانی می باشند و تعداد مورد بررسی 25 نفر بوده و روش اصلی در این پژوهش پیمایشی – توصیفی بوده و ابزار مورد استفاده در اینجا پرسشنامه است.   مقدمه بقای جامعه با اطفال است و برای این که جامعه به رشد و تعالی برسد باید طفل و کودک تربیت و برای زندگی عادی و اجتماعی آماده شود شخصیت کودک در خانواده تکوین می یابد و به طور کلی هر خانواده زیر بنای ساختمان فکری کودک را تشکیل می دهد . کودکان آسیب پذیر تر از سایر افراد جامعه اند این آسیب پذیری به علل مختلف از جمله : کوچکی ، معایبِ مادر زادی ، بیماری عدم تطابق، محیط و نیز عدم قدرت اندیشیدن و تشخیص خوب است ، لذا برای چاره این آسیب پذیری والدین ، سرپرستان و نیز …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی بررسي جايگاه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سياسي- اجتماعي ايران

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی بررسي جايگاه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سياسي- اجتماعي ايران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات  142 چکیده : چالشهاوبحرانهایی که ازگفتمان نقدو انتقاد(زبان وبیان نظارت اجتماعی بررفتارهای نظام اجتماعی ایران) در جامعه ایران بوجود آمده بودبعنوان یک مسئله اجتماعی موردتوجه قرار گرفت و این سوال مطرح شد که چرا درایران نقدوانتقاد چالشهای سیاسی اجتماعی بوجود می آورد ؟ برای پاسخ به این سوال و با اهداف تقسیم بندی جدید و برون رفت از ساختارهای سنتی نقدوانتقادوهمچنین بررسی شیوه گفتمان نقدو انتقاد در میان گروه های سیاسی اجتماعی ایران فرضیاتی مطرح شد . برای اثبات یا رد  این فرضیات تلاش  شده  با  روش  تحلیل محتوای برای شناخت و بر جسته ساختن  تیتر و  مقالات چند  روز نامه بعد  از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شودتیترومقالات روز نامه های مورد نظر بعد از استخراج در جداول توصیفی طراحی شده قرار گرفت وبا فرمول ابدایz که مشابه فرمول والانس است مورد بررسی و یا تحلیل علیتی قرار گرفتندکه …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی بررسي راه‌هاي آموزش خلاق با رويكرد تعميق و تقويت باورهاي ديني (نماز) …

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی بررسي راه‌هاي آموزش خلاق با رويكرد تعميق و تقويت باورهاي ديني (نماز) در دانش آموزان دبستاني دختر شهر تهران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 197 چکيده    يكي از مهم ترين و حساس ترين دوران زندگي كه در شكل گيري اعتقادات و نگرش هاي پايدار فرد مؤثر است ، ‌دوران ابتدايي و دبستان محسوب مي گردد . اهمّيّت آموزش و انتقال مفاهيم ديني خصوصاً نماز كه به عنوان با ارزش ترين نماد هر مكتب و دين محسوب مي گردد ، بر هيچ كس پوشيده نيست ، ‌لذا با توجه به حساسيت موضوع و كاستي هايي كه در برخي از مدارس ديده مي شد پژوهشي در راستاي الگويابي و بررسي راهكارهاي خلاقانه ي آموزش مفاهيم و باورهاي ديني (نماز) ضروري بود . اين پژوهش كه با روش كتابخانه اي و توصيفي صورت پذيرفته درصدد كنكاش در روش هاي خلاقانه ي آموزش نماز در مدارس است . بخش اعظم اطلاعات مورد نظر نگارنده به روش كتابخانه اي و جستجو در نتايج يافته هاي مكتوب ديگران صورت گرفته و به منظور تكميل و تأييد اطلاعات نيز با روش مصاحبه از كارشناسان تعليم و تربيت ديني …

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته جامعه شناسی بررسی وظایف و کارکرد سازمان ملی جوانان در ارتباط با (NGOs)درایران …

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه  کارشناسی ارشدرشته جامعه شناسی بررسی وظایف و کارکرد سازمان ملی جوانان در ارتباط با  (NGOs)درایران (سازمان های غیر دولتی جوانان ) با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 257 چکیده :   اقدام به پژوهشی برای فراهم ساختن و ارائه اطلاعات پایه در مورد سازمان های غیردولتی(NGOS) و برای آگاهی نسبت به این سازمان ها ضروری است .  در این پژوهش سعی بر آن است که درک و فهمی از ماهیّت سازمان های غیردولتی، اندازه ،قلمرو و اهمیت این سازمان ها به دست آوریم. امید است که این تحقیق به پر کردن شکاف در دانش ما دربارۀ سازمان های غیردولتی کمک نماید.   اهداف این پژوهش شامل:  –  شناخت و آگاهی با توانمندی ها و کارکرد سازمان های غیردولتی (NGOS) ، در جهت رشد اجتماعی جوامع، همگام با توسعه اجتماعی ،اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی در جهان امروزی . 2-  آشنایی با وظایف و کارکردهای سازمان ملی جوانان در جهت شکل گیری، رشد و توسعه سازمان های غیردولتی جوانان در ایران .  روش تحقیق : روش تحقیق در این پژوهش، روش اسنادی، کتابخانه ای و مدارکی م …

پایان نامه رشته جامعه شناسی بررسی جایگاه زن در ایران باستان

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی بررسی جایگاه زن در ایران باستان با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 60 پیشگفتار زن یکی از آفریده های خداوندی می باشد.زنان نیمی از این جهان هستی را در برگرفته اند و مثل موجودات زنده از پیدایش این جهان هستی بوده و خواهند بود.زمانی که آدم خلق شد در کنار آن هم زن آفریده شد. زنان در طول تاریخ نقش بسیار فراونی داشته اند و جایگاه والایی را برای خود اختصاص داده اند.مثلاً در ایران باستان حتی واژه زن معنای زیبایی را در بر می گرفت و یکی از القاب زن کدبانو است.یعنی همان روشنایی خدا.نیاکان ما برای زنان خود نامهای زیبایی را می گذاشتند و برای زن ارزشش فراوانی قائل بودند.از جمله پنج اسفند را جشن اسفندگان می گرفتند و این روز را روز زن می نهادند و در این روز برای زنان هدیه می آوردند.در این روز زنان در تخت شاهی می نشستند و کاری انجام نمی دادند.در ایران باستان زنان نقشهای فراوانی داشتند و آنها علاوه بر خانه داری در کارهای بیرون از منزل نیز فعالیت داشتند.مثلاً در کارگاههای خیاطی و سوزن دوزی حتی به عنوان مدیر فعالیت داشتند. حق کار و فعالیت ا …

پایان نامه رشته جامعه شناسی جنگ شناسي يا پولمولوژي با جامعه شناسي جنگ

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی جنگ شناسي يا پولمولوژي با جامعه شناسي جنگ با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 185 مقدمه و كليات جنگ شناسي يا پولمولوژي با جامعه شناسي جنگ – يعني شناخت تأثير جنگ بر جامعه و متقابلاً تأثير جامعه بر جنگ – متفاوت است. همچنين بايد آن را از علم جنگ به مفهومي كه در مراكز نظامي تعليم مي دهند و متخصصان نظامي، فرماندهان و افسران را تربيت مي كنند. (اديبي سده، 1379:8) پولمولوژي، تركيبي از واژه هاي يوناني polemos به معناي «جنگ» و logos به معناي «بررسي و شناسايي» است و در شكل كلي مي توان ان را «علم جنگ» ناميد. پولمولوژي به مطالعة شكل ها، علت ها، نتيجه ها و عملكردهاي جنگ به عنوان يك پديدة اجتماعي مي پردازد. (بوتول، 1:1368) جنگ، بي ترديد، شگفت انگيزترين پديدة اجتماعي است. اگر بنا به گفتة دوركيم جامعه شناسي بيان تاريخ به صورتي ديگر باشد، مي توان گفت كه جنگ آفرينندة تاريخ است. در واقع، تاريخ صرفاً با توصيف كردن كشمكش هاي مسلحانه آغاز شده است و بعيد مي نمايد زماني برسد كه اين پديده كاملاً از ب …

پایان نامه رشته جامعه شناسی سكولاريسم و کشف حجاب در ایران

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی سكولاريسم و کشف حجاب در ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 218 چکیده  مصطفي كمال آتاتورك در اثراقدامات تدريجي و آشكار توانسته بود به عمر امپراطوري   عثماني پايان دهد و كشور كوچك  تركيه را  بنيان  نهد ، برآن  شد تا كشور تركيه را در مسير   نوسازي قرار دهد ؛ نوسازي  كه مصطفي كمال خواستار آن بود ، در واقع غربي سازي بود و   در اين راستا مي بايست تمام  سنتها از بين مي رفت . وی  براي رسيدن به اين هدف، مبارزه   گسترده با مذهب و نيروهايي  مذهبي انجام داد و اسلام رسمي  را بطور كامل از جامعه تركيه   پاك كرد . در كنار اقدامات مصطفي كمال ؛ وابستگي روحانيون سني  به دولت و عدم استقلال   سياسي و مالي اين زمينه را براي مصطفي كمال فراهم  آورد تا بتواند با تركيب سياست پنهان و   آشكار تركيه را به يك كشور سكولار تبديل كند .   از طرف ديگر در ايران  نيز رضاشاه به زعم خود برآن شد تا جامعه  ا …