بایگانی برچسب: مهندسی هسته ای

تحقیق: مدلسازی حریق و بررسی ایمنی حریق در یک راکتور تحقیقاتی هسته ای با کد محاسباتی CFAST

  ……………………………….. از آنجا كه   ارزيابي احتمالاتي ايمني آتش به عنوان بخشي از  ارزيابي احتمالاتي ايمني سطح يك، يك روش كلي براي تحليل ايمني محسوب مي شود، تحقيقات انجام شده در اين زمينه در صنعت هسته اي به نحوه اجراي اين متدولوژي براي ارزيابي ايمني تأسيسات هسته اي مختلف مربوط مي شود. در زير مجموعه اي از ارزيابي هاي احتمالاتي مرتبط با آتش سوزي در صنعت هسته اي آورده شده است. ………………………………………………………………………………………………………… CFAST عنصري از يک دسته مدل تحت عنوان مدل اجزاء محدود  يا مدل ناحيه اي  است. بدين معنا که هر اتاق به چند ناحيه با شرايط داخلي يکنواخت تقسيم بندي مي شود. اين يکنواختي به معني يكسان بودن دما و غلظت دود و گاز در تمامي نقاط درون يک ناحيه است. در CFAST ، هر اتاق به دو لايه تقسيم مي شود. از آن جا که اين لايه ها معرف بخش هاي بالايي و پاييني اتاق هستند، شرايط درون يک اتاق تنها از کف تا سقف تغيير مي کند و نه در راستاي افقي. اين فرض بر مبناي مشاهده تجربي اين مسئل …

پاورپوینت آشنایی با راکتورهای PWR و اجزای آن

پاورپوینت آشنایی با راکتورهای PWR و اجزای آن   مهندسی هسته ای -طراحی راکتور   تعداد اسلاید: 30 …

A three-dimensional SN high-order diamond differencing discretization with a consistent acceleration scheme

عنوان مقاله:   A three-dimensional SN high-order diamond differencing discretization with a consistent acceleration scheme year:2009   …

A Mutual Resonance Shielding Model Consistent with Ribon Subgroup Equations

عنوان مقاله: A Mutual Resonance Shielding Model Consistent with Ribon Subgroup Equations …

(مقاله)Application of a nodal collocation approximation for the multidimensional PL equations to the 3D Takeda benchmark problems

  عنوان مقاله: Application of a nodal collocation approximation for the multidimensional PL equations to the 3D Takeda benchmark problems year:2012   …

(مقاله)Fuel burnup performance of an OTTO refueling pebble bed reactor with burnable poison loading

عنوان مقاله: Fuel burnup performance of an OTTO refueling pebble bed reactor with burnable poison  loading year:2012 …

DETERMINISTIC SOLUTIONS FOR 3D KOBAYASHI BENCHMARKS

عنوان مقاله: DETERMINISTIC SOLUTIONS FOR 3D KOBAYASHI BENCHMARKS year:2001 …

Lattice codes pin power prediction comparison

عنوان: Lattice codes pin power prediction comparison year:2011 …

Flux expansion nodal method for solving multigroup neutron diffusion equations in hexagonal-z geometry

عنوان:   Flux expansion nodal method for solving multigroup neutron diffusion equations in hexagonal-z geometry year:2006     …

Xenon transient simulation of the VVER-1000 nuclear reactor using adiabatic approximation

عنوان مقاله: Xenon transient simulation of the VVER-1000 nuclear reactor using adiabatic approximation year 2010 …