بایگانی برچسب: (NGOs)

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته جامعه شناسی بررسی وظایف و کارکرد سازمان ملی جوانان در ارتباط با (NGOs)درایران …

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه  کارشناسی ارشدرشته جامعه شناسی بررسی وظایف و کارکرد سازمان ملی جوانان در ارتباط با  (NGOs)درایران (سازمان های غیر دولتی جوانان ) با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 257 چکیده :   اقدام به پژوهشی برای فراهم ساختن و ارائه اطلاعات پایه در مورد سازمان های غیردولتی(NGOS) و برای آگاهی نسبت به این سازمان ها ضروری است .  در این پژوهش سعی بر آن است که درک و فهمی از ماهیّت سازمان های غیردولتی، اندازه ،قلمرو و اهمیت این سازمان ها به دست آوریم. امید است که این تحقیق به پر کردن شکاف در دانش ما دربارۀ سازمان های غیردولتی کمک نماید.   اهداف این پژوهش شامل:  –  شناخت و آگاهی با توانمندی ها و کارکرد سازمان های غیردولتی (NGOS) ، در جهت رشد اجتماعی جوامع، همگام با توسعه اجتماعی ،اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی در جهان امروزی . 2-  آشنایی با وظایف و کارکردهای سازمان ملی جوانان در جهت شکل گیری، رشد و توسعه سازمان های غیردولتی جوانان در ایران .  روش تحقیق : روش تحقیق در این پژوهش، روش اسنادی، کتابخانه ای و مدارکی م …

خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) جامعه شناسی: بررسی وظایف و کارکرد سازمان ملی جوانان در ارتباط با (NGOs)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش جامعه شناسی عنوان:بررسی وظایف و کارکرد سازمان ملی جوانان در ارتباط با (NGOs)درایران (سازمان های غیر دولتی جوانان ) اقدام به پژوهشی برای فراهم ساختن و ارائه اطلاعات پایه در مورد سازمان های غیردولتی( NGOS ) و برای آگاهی نسبت به این سازمان ها ضروری است . در این پژوهش سعی بر آن است که درک و فهمی از ماهیّت سازمان های غیردولتی، اندازه ،قلمرو و اهمیت این سازمان ها به دست آوریم. امید است که این تحقیق به پر کردن شکاف در دانش ما دربارۀ سازمان های غیردولتی کمک نماید اهداف این پژوهش شامل : 1- شناخت و آگاهی با توانمندی ها و کارکرد سازمان های غیردولتی ( NGOS ) ، در جهت رشد اجتماعی جوامع، همگام با توسعه اجتماعی ،اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی در جهان امروزی . 2- آشنایی با وظایف و کارکردهای سازمان ملی جوانان در جهت شکل گیری، رشد و توسعه سازمان های غیردولتی جوانان در ایران .   روش تحقیق : روش تحقیق در این پژوهش، روش اسنادی، کتابخانه ای و مدارکی می باشد.   نتیجه کلی پژوهش : نتیجه ای که از این تحقیق حاصل می شود این است که سازمان های غیرد …